Ledande distributör av specialanpassade fläktrum, schakte och kanaler

Vi är specialiserade leverantör av panelsystem för stora ventilationssystem inom

Fabriker och kraftverk

Sjukhus och laboratorier

Arenor och konferenscentrum

Universitet & banker

Köpcentrum och hotell

Där stora mängder luft, och i vissa fall, toxiner, måste transporteras för att skapa en säker miljö.

Där luftflödet måste isoleras för att skapa rena och sterila rum för både patienter och yrkesverksamma.

Där stora mängder kyld eller uppvärmd luft transporteras och isoleras utan värmebryggor.

Där tyst arbetsområden och tillströmning av frisk luft är avgörande för effektiva arbetsmiljöer.

Där ventilationen måste döljas och fungerar perfekt hela tiden för att säkerställa att gästens komfort inte äventyras.

Skräddarsydd för att passa din design. Snabbt och enkelt montage.

Enkel integration med specialiserade och anpassade tillbehör.

Fönsterinstallation​

Dörrinstallation

Våra ventilationssystem är tillverkade av äkta skandinaviska material med högsta kvalitet

Ljudreduktion

Testat och godkänt för ljudreduktioner på upp till 49 dB

Brandisolering

Godkänd brandmotståndskraft upp till klass EI 120 (dvs. 2 timmar)

Lufttäthet

Godkänd för lufttäthet klass C och klass D (EUROVENT 2/2, VVS-AMA)

Termostabilitet

Minskad värmeöverföring med upp till 0,44 W/m2C

Strukturell styrka

Godkänd för ett punktlast på 150 kg vid fri spännvidd upp tll 6 000 mm

Vi har mer än

0 +
Nöjda kunder och kan hjälpa dig med de flesta ventilationsprojekt

Vi kommer att arbeta nära dig för att hitta rätt lösning. Eftersom konstruktionsspecifikationerna ändras när det gäller ljud, temperatur, tryck och installation, tror vi att du bäst tjänar genom användning av skräddarsydda mönster, snarare än standardiserade paneler.

Våra konfektionerade sandwichpaneler ger dig korrekt ventilation och är enkla och snabba att montera. Det tar bara en tredjedel av tiden att montera jämfört med traditionella byggmetoder. Om du vill ha speciella fläktar, dörrar eller har andra krav, har vi ett globalt nätverk av professionella partners för att tillgodose dina behov.

Med mer än 35 års erfarenhet har våra lösningar tagit många former och storlekar

Luftintag

Stora inomhuskanaler

Distributionskammare

Isolerad luftbehandlingsenhet

Luftintag

Stora utomhuskanaler

Distributionskammare

Bullerskärm

Vi arbetar med kunder över hela världen och anpassar oss efter lokala bestämmelser

Kontakta oss

Kontakta oss idag, så att vi tillsammans kan starta processen för att uppnå optimal ventilation

Förberedelse​

Designlösning

Beställning

Montage

Ring oss för att starta processen. I de flesta fall kan du mäta området själv, men om situationen är extremt komplicerad kan vi skicka en för att mäta det område där de stora ventilationssystemen ska vara inställda.

Vi arbetar nära dig samtidigt som vi skapar den bästa lösningen för dina behov. Vi skapar 3D-ritningar och pratar därifrån för att anpassas till design och specifikation.

Efter en beställning har material vanligtvis en ledtid i 4-6 veckor i Europa och 7 för resten av världen. Under tiden kan du ställa i ordning projektområdet för montage.

Montaget är mycket enkelt och snabbt jämfört med konventionella metoder. Du kan antingen montera ventilationen själv, vi kan skicka en handledare eller kan vi utföra montaget åt dig.

Tekniska detaljer

Vi samarbetar nära med våra kunder och leverantörer för att utveckla rätt ventilationssystem som ger optimal sugning och passar in i din byggnadsdesign. Vårt ventilationssystem är designat med naturliga ventilationsstrategier och ett tätat lufttätt fogsystem som därmed ger dig en lufttät lösning utan termiska broar. Konstruktionen är baserad på en sandwichpanel med en kärna av bunden tvärgående tung mineralull och ett ytskikt av slät galvaniserad stålplåt. Våra paneler är dynamiska och flexibla, vilket gör det enkelt att lägga till nya och befintliga byggnader.

Om panelerna

Våra sandwichpaneler har en kärna av icke brännbar tvärställd mineralull med varierande densitet och har utmärkta termiska egenskaper. Panelsystemet är självbärande med en fri spännvidd på upp till 6 m med en central punktbelastning på 150 kg. Flexibiliteten hos våra paneler gör det enkelt att montera, minimerar risken för installationsfel och driftsstopp. Utsidan är i rostfritt stål, aluminium eller galvaniserad stålplåt. Utsidan kan vara belagd med polyester, pvc-folie eller transparant lackerad galvaniserad yta.

Bullerdämpning

Våra ventilationspaneler följer de högsta ljudreduceringsstandarder och testas regelbundet för att säkerställa att den snabbt flödande luften i kanalerna är tyst. Panelerna har en ljudreduktion på upp till 49 dB. Utsidan på panelen kan fås med perforerad plåt och fiberduk mellan plåt och mineralull, vilket möjliggör kanalbyggnation med mycket god ljudabsorption invändigt i kanalen.

Enkelt montage

Montaget av våra ventilationspaneler är enkel och snabb. Du kan montera själv eller begära att våra experter ska hantera det åt dig. Panelerna kan måttanpassas som säkerställer en snabb installation. Det sparar både kostnader och tid.

Värmeisolering

Sandwichpanelerna är utan köldbrygga vilket begränsar risken för kondens och vattenskador. Panelerna har tjocklek som passar dina specifikationer. Panelerna är brandklassade upp till EI 60. Polyesterytan på våra ventilationspaneler är halogenfri.

Logistik och transport

Vi är duktiga när4 det gäller att leverera våra produkter inom Europa och till resten av världen. Vi har ett mycket erfaret taktiskt leveransteam, när det gäller att leverera produkter via land, luft och hav. Produktleveransen tar vanligtvis 4 – 6 veckor för projekt i Europa och ca 7 veckor för resten av världen.

Viktiga faktorer att beakta när man väljer leverantör och lösning

Vi är stolta över att leverera de bästa ventilationslösningarna och vi tror att du i de flesta fall kommer att nå bästa resultat med en skräddarsydd design, eftersom den snabba och enkla installationsprocessen i de flesta fall i hög grad uppväger de högre materialkostnaderna. Vi föreslår att du överväger dessa frågor innan du väljer en leverantör.

Vad är den totala kostnaden?

Kan jag få vad jag vill ha?

Hur fungerar systemet jag har med byggnadsspecifikationen?

Var ska inspektiondörrar placeras?

Vad händer om jag behöver ändra på kanalerna?

Litar jag på leverantören?